Està permès menjar a la zona dels gorgs?

A la zona dels gorgs no està permès dur menjar ni celebrar-hi àpats, només el menjar imprescindible si estem d’excursió, però està prohibit portar neveres i elements de pícnic.

Hi ha un espai habilitat per a fer els àpats que és la zona de pícnic.

Per a més informació sobre la normativa d’usos descarregueu-vos aquest tríptic.