Per què és obligatori?

Aquesta mesura busca que les persones que vulgueu entrar en aquest espai ho feu amb totes les garanties. Per tant, no respectar la normativa d’usos i accés pot comportar sancions administratives.

A més la teva aportació va destinada a seguir mantenint aquest espai natural protegit i a fer accions per conservar-ne la biodiversitat.