L'Espai Natural Protegit


El riu Brugent té un cabal constant i abundant degut al clima de la Garrotxa, i això fa que tingui una morfologia particular. Els desnivells del terreny propicien la creació de petites cascades d’aigua allà on el riu passa, originant en la seva part inferior el que coneixem com a gorgues.

Avui dia, aquest riu és un espai lúdic que ofereix benestar, salut i qualitat de vida als ciutadans del seu municipi i de la resta de territori, però també és una reserva de biodiversitat.

Des de l'estiu de 2020 s'accedeix als gorgs a través d'un tiquet de dia que atorga el dret d'accés a tots els espais.

Aquest tiquet és imprescindible per accedir-hi ja que hi ha un aforament limitat de persones que poden accedir cada diàriament a tot l'espai natural. Aquest aforament es determina mitjançant un estudi de la capacitat de càrrega de l'espai que té en compte factors ecològics i socials. D'aquesta manera, es garanteix l'accés als gorgs de la manera més segura possible per a tots els visitants, i alhora vetllem per la preservació de les gorgues del Brugent i la fauna i flora que hi habita.